Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Wekelijkse sporters 2012

per GGD-regio, volwassenen van 19 jaar en ouder zonder beperking of aandoening
Wekelijkse sporters gezonde mensen 2012, per GGD-regio
Wekelijkse sporters 2012
GGD-regioGezonde mensen
GGD Drenthe60,7
GGD IJsselland63,7
GGD Twente64,3
Hulpverlening Gelderland Midden65,1
GGD Rivierenland56,0
GGD Nijmegen70,2
GGD Flevoland60,1
GG en GD Utrecht76,1
GGD Kennemerland72,9
GGD Amsterdam69,7
GGD Gooi en Vechtstreek65,6
GGD Rotterdam-Rijnmond63,5
GGD Zuid-Holland Zuid58,0
GGD Zeeland54,1
GGD Limburg-Noord64,5
Haaglanden68,5
GGD Groningen63,1
GGD Fryslân57,8
GGD Midden-Nederland64,8
GGD Zaanstreek-Waterland65,8
GGD West-Brabant65,8
GGD Hart voor Brabant68,3
GGD Hollands Midden65,0
GGD Zuid-Limburg62,2
GGD Hollands Noorden61,0
GGD Brabant-Zuidoost66,6
GGD Noord- en Oost-Gelderland64,7