Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen

per GGD-regio, vrouwen, bij 19 jaar, 2009-2012
Levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen, vrouwen, per GGD-regio 2009-2012
Levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen
GGD-regioVrouwen
GGD Drenthe51,1
GGD IJsselland54,3
GGD Twente50,8
Hulpverlening Gelderland Midden53,3
GGD Flevoland49,1
GGD Kennemerland52,4
GGD Amsterdam52,5
GGD Gooi en Vechtstreek52,7
GGD Haaglanden48,0
GGD Rotterdam-Rijnmond52,1
GGD Zuid-Holland Zuid52,0
GGD Zeeland53,7
GGD Limburg-Noord50,2
GGD Groningen52,4
GGD Friesland55,2
GGD Utrecht53,3
GGD Zaanstreek-Waterland54,9
GGD West-Brabant50,5
GGD Hart voor Brabant51,3
GGD Hollands Midden52,1
GGD Zuid-Limburg50,6
GGD Hollands Noorden53,2
GGD Brabant-Zuidoost56,5
GGD Noord- en Oost-Gelderland53,1
GGD Gelderland-Zuid49,9

CBS-GezondheidsenquĂȘte, CBS Doodsoorzaken; gegevens bewerkt door RIVM