Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Levensverwachting zonder chronische ziekten

per GGD-regio, bij 19 jaar, 2009-2012
Levensverwachting zonder chronische ziekten per GGD-regio 2009-2012 significantie
Levensverwachting zonder chronische ziekten
GGD-regioTotaal
GGD Drenthe27,2
GGD IJsselland30,5
GGD Twente28,0
Hulpverlening Gelderland Midden30,5
GGD Flevoland25,3
GGD Kennemerland31,0
GGD Amsterdam28,6
GGD Gooi en Vechtstreek30,9
GGD Haaglanden28,2
GGD Rotterdam-Rijnmond27,5
GGD Zuid-Holland Zuid28,2
GGD Zeeland27,6
GGD Limburg-Noord27,0
GGD Groningen29,6
GGD Friesland28,2
GGD Utrecht28,3
GGD Zaanstreek-Waterland26,7
GGD West-Brabant28,1
GGD Hart voor Brabant28,5
GGD Hollands Midden29,1
GGD Zuid-Limburg26,8
GGD Hollands Noorden29,5
GGD Brabant-Zuidoost32,4
GGD Noord- en Oost-Gelderland28,4
GGD Gelderland-Zuid28,8

CBS-GezondheidsenquĂȘte, CBS Doodsoorzaken; gegevens bewerkt door RIVM