Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Levensverwachting in goede ervaren gezondheid 2012

per GGD-regio, vrouwen, bij 19 jaar
Levensverwachting in goede ervaren gezondheid vrouwen per GGD-regio 2012
Levensverwachting in goede ervaren gezondheid 2012
GGD-regioVrouwen
GGD Drenthe44,4
GGD IJsselland49,6
GGD Twente45,1
Hulpverlening Gelderland Midden47,2
GGD Flevoland43,5
GGD Kennemerland48,5
GGD Amsterdam44,2
GGD Gooi en Vechtstreek50,3
GGD Haaglanden45,3
GGD Rotterdam-Rijnmond43,9
GGD Zuid-Holland Zuid45,5
GGD Zeeland46,7
GGD Limburg-Noord46,3
GGD Groningen46,2
GGD Friesland50,5
GGD Utrecht47,2
GGD Zaanstreek-Waterland44,9
GGD West-Brabant46,1
GGD Hart voor Brabant46,5
GGD Hollands Midden49,0
GGD Zuid-Limburg43,2
GGD Hollands Noorden47,3
GGD Brabant-Zuidoost46,6
GGD Noord- en Oost-Gelderland47,6
GGD Gelderland-Zuid46,0

Gezondheidsmonitor GGD'en, CBS en RIVM, CBS Doodsoorzaken; gegevens bewerkt door RIVM