Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Eén of meer beperkingen in bewegen 2012

per GGD-regio, volwassen van 19 jaar en ouder, gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht
Eén of meer  beperkingen in bewegen 2012 gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht
Eén of meer beperkingen in bewegen 2012
GGD-regioPercentagePercentage gestandaardiseerd
GGD Drenthe10,29,3
GGD IJsselland7,67,7
GGD Twente10,310,1
GGD gelderland-Midden8,28,3
GGD Rivierenland8,99,1
GGD Nijmegen8,08,4
GGD Flevoland8,910,2
GG en GD Utrecht9,612,0
GGD Kennemerland8,38,0
GGD Amsterdam10,411,6
GGD Gooi en Vechtstreek7,26,1
GGD Rotterdam-Rijnmond11,511,7
GGD Zuid-Holland Zuid10,910,5
GGD Zeeland10,29,1
GGD Limburg-Noord10,09,6
Haaglanden11,111,5
GGD Groningen9,19,2
GGD Fryslân8,38,0
GGD Midden-Nederland8,88,5
GGD Zaanstreek-Waterland9,09,0
GGD West-Brabant10,19,9
GGD Hart voor Brabant9,69,8
GGD Hollands Midden8,18,2
GGD Zuid-Limburg12,011,3
GGD Hollands Noorden8,07,8
GGD Brabant-Zuidoost9,49,3
GGD Noord- en Oost-Gelderland8,67,8