Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Beweegnorm spierskeletaandoeningen 2012

per GGD-regio, op basis van geneesmiddelengebruik
Beweegnorm spierskeletaandoeningen 2012
GGD-naamPercentage
GG en GD Utrecht52,7
GGD Amsterdam53,8
GGD Brabant-Zuidoost57,9
GGD Drenthe50,5
GGD Flevoland53,9
GGD Fryslân60,1
GGD Gooi en Vechtstreek60,4
GGD Groningen65,4
GGD Hart voor Brabant59,2
GGD Hollands Midden62,8
GGD Hollands Noorden61,4
GGD IJsselland55,5
GGD Kennemerland57,9
GGD Limburg-Noord56,5
GGD Midden-Nederland59,4
GGD Nijmegen59,5
GGD Noord- en Oost-Gelderland63,6
GGD Rivierenland56,8
GGD Rotterdam-Rijnmond54,2
GGD Twente59,5
GGD West-Brabant60,1
GGD Zaanstreek-Waterland58,5
GGD Zeeland59,6
GGD Zuid-Holland Zuid53,9
GGD Zuid-Limburg50,8
Haaglanden56,9
Hulpverlening Gelderland Midden57,8