Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Beweegnorm schildklieraandoeningen 2012

per GGD-regio, op basis van geneesmiddelengebruik
Beweegnorm schildklieraandoeningen 2012
GGD-naamPercentage
GG en GD Utrecht46,2
GGD Amsterdam64,7
GGD Brabant-Zuidoost58,5
GGD DrentheGeen gegevens
GGD Flevoland59,9
GGD Fryslân57,7
GGD Gooi en Vechtstreek66,1
GGD Groningen56,5
GGD Hart voor Brabant57,4
GGD Hollands Midden62,8
GGD Hollands Noorden59,0
GGD IJsselland65,0
GGD Kennemerland60,0
GGD Limburg-Noord56,8
GGD Midden-Nederland61,0
GGD Nijmegen59,7
GGD Noord- en Oost-Gelderland63,7
GGD Rivierenland58,3
GGD Rotterdam-Rijnmond55,9
GGD Twente66,3
GGD West-Brabant60,3
GGD Zaanstreek-Waterland61,9
GGD Zeeland66,1
GGD Zuid-Holland Zuid57,5
GGD Zuid-Limburg51,6
Haaglanden58,6
Hulpverlening Gelderland Midden57,7