Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Beweegnorm psychische stoornissen 2012

per GGD-regio, op basis van geneesmiddelengebruik
Beweegnorm psychische stoornissen 2012
GGD-naamPercentage
GG en GD Utrecht48,7
GGD Amsterdam56,3
GGD Brabant-Zuidoost52,5
GGD Drenthe36,1
GGD Flevoland56,6
GGD Fryslân57,5
GGD Gooi en Vechtstreek58,8
GGD Groningen57,3
GGD Hart voor Brabant47,9
GGD Hollands Midden56,2
GGD Hollands Noorden58,8
GGD IJsselland52,5
GGD Kennemerland56,4
GGD Limburg-Noord54,3
GGD Midden-Nederland53,7
GGD Nijmegen54,7
GGD Noord- en Oost-Gelderland56,9
GGD Rivierenland49,3
GGD Rotterdam-Rijnmond47,6
GGD Twente55,5
GGD West-Brabant53,5
GGD Zaanstreek-Waterland56,3
GGD Zeeland53,9
GGD Zuid-Holland Zuid48,9
GGD Zuid-Limburg42,9
Haaglanden50,2
Hulpverlening Gelderland Midden48,9