Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Beweegnorm motorische beperkingen 2012

per GGD-regio, op basis van hulpmiddelengebruik
Beweegnorm motorische beperkingen 2012
GGD-naamPercentage
GG en GD Utrecht 
GGD Amsterdam40,5
GGD Brabant-Zuidoost29,6
GGD Drenthe 
GGD Flevoland48,9
GGD Fryslân32,6
GGD Gooi en Vechtstreek30,9
GGD Groningen 
GGD Hart voor Brabant32,2
GGD Hollands Midden30,8
GGD Hollands Noorden26,9
GGD IJsselland16,4
GGD Kennemerland30,4
GGD Limburg-Noord29,2
GGD Midden-Nederland29,7
GGD Nijmegen22,3
GGD Noord- en Oost-Gelderland31,0
GGD Rivierenland29,0
GGD Rotterdam-Rijnmond27,9
GGD Twente 
GGD West-Brabant29,0
GGD Zaanstreek-Waterland38,8
GGD Zeeland30,3
GGD Zuid-Holland Zuid29,1
GGD Zuid-Limburg19,3
Haaglanden26,3
Hulpverlening Gelderland Midden