Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Beweegnorm kanker 2012

per GGD-regio, op basis van geneesmiddelengebruik
Beweegnorm kanker 2012
GGD-naamPercentage
GG en GD UtrechtGeen gegevens
GGD Amsterdam63,4
GGD Brabant-Zuidoost59,3
GGD DrentheGeen gegevens
GGD Flevoland68,5
GGD Fryslân51,6
GGD Gooi en Vechtstreek65
GGD Groningen69,7
GGD Hart voor Brabant55,9
GGD Hollands Midden62,5
GGD Hollands Noorden70,4
GGD IJsselland59,6
GGD Kennemerland67,3
GGD Limburg-Noord55,2
GGD Midden-Nederland61,1
GGD Nijmegen65
GGD Noord- en Oost-Gelderland64,9
GGD Rivierenland55,8
GGD Rotterdam-Rijnmond58,3
GGD Twente60,5
GGD West-Brabant60,7
GGD Zaanstreek-Waterland52,8
GGD Zeeland59,7
GGD Zuid-Holland Zuid57,3
GGD Zuid-Limburg49,8
Haaglanden70
Hulpverlening Gelderland Midden60,7