Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Beweegnorm huidaandoeningen 2012

per GGD-regio, op basis van geneesmiddelengebruik
Beweegnorm huidaandoeningen 2012
GGD-naamPercentage
GG en GD Utrecht60,5
GGD Amsterdam61,0
GGD Brabant-Zuidoost61,1
GGD Drenthe60,9
GGD Flevoland57,6
GGD Fryslân60,5
GGD Gooi en Vechtstreek60,2
GGD Groningen65,8
GGD Hart voor Brabant58,7
GGD Hollands Midden66,2
GGD Hollands Noorden59,3
GGD IJsselland63,4
GGD Kennemerland61,4
GGD Limburg-Noord61,0
GGD Midden-Nederland59,2
GGD Nijmegen61,7
GGD Noord- en Oost-Gelderland60,3
GGD Rivierenland51,2
GGD Rotterdam-Rijnmond54,8
GGD Twente63,9
GGD West-Brabant61,2
GGD Zaanstreek-Waterland61,0
GGD Zeeland59,7
GGD Zuid-Holland Zuid54,1
GGD Zuid-Limburg51,5
Haaglanden59,1
Hulpverlening Gelderland Midden58,7