Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Beweegnorm hartaandoeningen 2012

per GGD-regio, op basis van geneesmiddelengebruik
Beweegnorm hartaandoeningen 2012
GGD-naamPercentage
GG en GD Utrecht48,8
GGD Amsterdam53,6
GGD Brabant-Zuidoost58,7
GGD Drenthe66,1
GGD Flevoland57,7
GGD Fryslân54,4
GGD Gooi en Vechtstreek52,2
GGD Groningen53,1
GGD Hart voor Brabant55,7
GGD Hollands Midden63,3
GGD Hollands Noorden58,7
GGD IJsselland60,2
GGD Kennemerland63,9
GGD Limburg-Noord57,8
GGD Midden-Nederland55,9
GGD Nijmegen56,7
GGD Noord- en Oost-Gelderland59,6
GGD Rivierenland58,2
GGD Rotterdam-Rijnmond52,5
GGD Twente56,8
GGD West-Brabant61,1
GGD Zaanstreek-Waterland58,3
GGD Zeeland53,3
GGD Zuid-Holland Zuid53,4
GGD Zuid-Limburg47,9
Haaglanden53,7
Hulpverlening Gelderland Midden66,9