Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Beweegnorm hart- en vaatziekten 2012

per GGD-regio, op basis van geneesmiddelengebruik
Beweegnorm hart- en vaatziekten 2012
GGD-naamPercentage
GG en GD Utrecht58,3
GGD Amsterdam62,7
GGD Brabant-Zuidoost63,8
GGD Drenthe64,6
GGD Flevoland60,0
GGD Fryslân65,2
GGD Gooi en Vechtstreek64,8
GGD Groningen66,1
GGD Hart voor Brabant62,8
GGD Hollands Midden67,1
GGD Hollands Noorden67,0
GGD IJsselland65,4
GGD Kennemerland67,1
GGD Limburg-Noord64,3
GGD Midden-Nederland61,9
GGD Nijmegen64,6
GGD Noord- en Oost-Gelderland66,4
GGD Rivierenland60,9
GGD Rotterdam-Rijnmond60,3
GGD Twente64,3
GGD West-Brabant64,2
GGD Zaanstreek-Waterland63,1
GGD Zeeland67,0
GGD Zuid-Holland Zuid59,9
GGD Zuid-Limburg54,2
Haaglanden61,8
Hulpverlening Gelderland Midden62,6