Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Beweegnorm glaucoom 2012

per GGD-regio, op basis van geneesmiddelengebruik
Beweegnorm glaucoom 2012
GGD-naamPercentage
GG en GD Utrecht58,3
GGD Amsterdam51,7
GGD Brabant-Zuidoost62,7
GGD DrentheGeen gegevens
GGD Flevoland64,2
GGD Fryslân64,0
GGD Gooi en Vechtstreek69,5
GGD Groningen65,6
GGD Hart voor Brabant63,6
GGD Hollands Midden69,7
GGD Hollands Noorden64,0
GGD IJsselland59,2
GGD Kennemerland63,7
GGD Limburg-Noord58,6
GGD Midden-Nederland62,9
GGD Nijmegen62,2
GGD Noord- en Oost-Gelderland71,9
GGD Rivierenland65,9
GGD Rotterdam-Rijnmond63,8
GGD Twente65,5
GGD West-Brabant61,8
GGD Zaanstreek-Waterland62,1
GGD Zeeland64,0
GGD Zuid-Holland Zuid57,7
GGD Zuid-Limburg54,3
Haaglanden67,6
Hulpverlening Gelderland Midden58,7