Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Beweegnorm gehoorbeperkingen 2012

per GGD-regio, op basis van hulpmiddelengebruik
Beweegnorm gehoorbeperkingen 2012
GGD-naamPercentage
GG en GD Utrecht 
GGD Amsterdam40,1
GGD Brabant-Zuidoost54,9
GGD Drenthe 
GGD Flevoland58,5
GGD Fryslân43,9
GGD Gooi en Vechtstreek49,8
GGD Groningen52,1
GGD Hart voor Brabant55,8
GGD Hollands Midden55,6
GGD Hollands Noorden60,5
GGD IJsselland56,4
GGD Kennemerland59,9
GGD Limburg-Noord53,8
GGD Midden-Nederland44,2
GGD Nijmegen46,9
GGD Noord- en Oost-Gelderland58,2
GGD Rivierenland51,2
GGD Rotterdam-Rijnmond52,1
GGD Twente55,5
GGD West-Brabant47,5
GGD Zaanstreek-Waterland41,7
GGD Zeeland53,9
GGD Zuid-Holland Zuid42,0
GGD Zuid-Limburg43,3
Haaglanden54,6
Hulpverlening Gelderland Midden62,6