Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Beweegnorm diabetes 2012

per GGD-regio, op basis van geneesmiddelengebruik
Beweegnorm diabetes 2012
GGD-naamPercentage
GG en GD Utrecht44,1
GGD Amsterdam53,7
GGD Brabant-Zuidoost57,8
GGD Drenthe51,9
GGD Flevoland54,5
GGD Fryslân59,1
GGD Gooi en Vechtstreek59,4
GGD Groningen58,3
GGD Hart voor Brabant51,8
GGD Hollands Midden56,4
GGD Hollands Noorden58,1
GGD IJsselland58,6
GGD Kennemerland63,2
GGD Limburg-Noord60,1
GGD Midden-Nederland55,7
GGD Nijmegen53,2
GGD Noord- en Oost-Gelderland59,3
GGD Rivierenland58,2
GGD Rotterdam-Rijnmond53,5
GGD Twente56,4
GGD West-Brabant59,5
GGD Zaanstreek-Waterland56,8
GGD Zeeland62,5
GGD Zuid-Holland Zuid54,8
GGD Zuid-Limburg48,3
Haaglanden56,6
Hulpverlening Gelderland Midden58,1