Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Beweegnorm astma en COPD 2012

per GGD-regio, op basis van geneesmiddelengebruik
Beweegnorm astma en COPD 2012
GGD-naamPercentage
GG en GD Utrecht50,6
GGD Amsterdam58,7
GGD Brabant-Zuidoost58,6
GGD Drenthe61,0
GGD Flevoland54,6
GGD Fryslân63,5
GGD Gooi en Vechtstreek61,3
GGD Groningen65,3
GGD Hart voor Brabant55,3
GGD Hollands Midden63,3
GGD Hollands Noorden64,0
GGD IJsselland57,7
GGD Kennemerland60,5
GGD Limburg-Noord61,8
GGD Midden-Nederland55,7
GGD Nijmegen58,5
GGD Noord- en Oost-Gelderland60,7
GGD Rivierenland56,7
GGD Rotterdam-Rijnmond53,6
GGD Twente60,1
GGD West-Brabant58,9
GGD Zaanstreek-Waterland59,4
GGD Zeeland62,7
GGD Zuid-Holland Zuid53,0
GGD Zuid-Limburg51,0
Haaglanden57,6
Hulpverlening Gelderland Midden58,6