Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Beweegnorm aandoeningen zenuwstelsel 2012

per GGD-regio, op basis van geneesmiddelengebruik
Beweegnorm aandoeningen zenuwstelsel 2012
GGD-naamPercentage
GG en GD Utrecht51,7
GGD Amsterdam52,6
GGD Brabant-Zuidoost54,7
GGD Drenthe52,3
GGD Flevoland45,2
GGD Fryslân55,3
GGD Gooi en Vechtstreek61,1
GGD Groningen62,4
GGD Hart voor Brabant54,9
GGD Hollands Midden56,7
GGD Hollands Noorden55,6
GGD IJsselland60,9
GGD Kennemerland53,5
GGD Limburg-Noord52,3
GGD Midden-Nederland53,4
GGD Nijmegen56,1
GGD Noord- en Oost-Gelderland61,6
GGD Rivierenland50,9
GGD Rotterdam-Rijnmond52,1
GGD Twente55,5
GGD West-Brabant54,3
GGD Zaanstreek-Waterland54,4
GGD Zeeland57,5
GGD Zuid-Holland Zuid49,1
GGD Zuid-Limburg46,6
Haaglanden50,7
Hulpverlening Gelderland Midden56,5