Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Beweegnorm 2012

per GGD-regio, volwassenen van 55 jaar en ouder met een chronische aandoening
Beweegnorm chronische aandoening 55 jaar en ouder 2012, per GGD-regio
Beweegnorm 2012
GGD-regioChronische aandoening
GGD Drenthe69,6
GGD IJsselland72,5
GGD Twente71,5
Hulpverlening Gelderland Midden71,3
GGD Rivierenland68,8
GGD Nijmegen72,5
GGD Flevoland69,8
GG en GD Utrecht62,4
GGD Kennemerland75,0
GGD Amsterdam69,7
GGD Gooi en Vechtstreek71,4
GGD Rotterdam-Rijnmond68,4
GGD Zuid-Holland Zuid67,3
GGD Zeeland73,5
GGD Limburg-Noord70,1
Haaglanden69,5
GGD Groningen75,9
GGD Fryslân73,8
GGD Midden-Nederland69,9
GGD Zaanstreek-Waterland72,6
GGD West-Brabant73,0
GGD Hart voor Brabant71,5
GGD Hollands Midden73,8
GGD Zuid-Limburg62,0
GGD Hollands Noorden74,5
GGD Brabant-Zuidoost70,6
GGD Noord- en Oost-Gelderland73,9