Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Beweegnorm 2012

per GGD-regio, volwassenen van 19 t/m 54 jaar met een chronische aandoening
Beweegnorm chronische aandoening 19-54 jarigen 2012, per GGD-regio
Beweegnorm 2012
GGD-regioChronische aandoening
GGD Drenthe48,2
GGD IJsselland56,5
GGD Twente54,2
Hulpverlening Gelderland Midden53,1
GGD Rivierenland45,5
GGD Nijmegen55,6
GGD Flevoland49,5
GG en GD Utrecht53,8
GGD Kennemerland54,7
GGD Amsterdam57,7
GGD Gooi en Vechtstreek49,7
GGD Rotterdam-Rijnmond48,1
GGD Zuid-Holland Zuid46,9
GGD Zeeland50,5
GGD Limburg-Noord49,4
Haaglanden51,2
GGD Groningen58,4
GGD Fryslân53,5
GGD Midden-Nederland50,7
GGD Zaanstreek-Waterland51,3
GGD West-Brabant52,4
GGD Hart voor Brabant49,3
GGD Hollands Midden55,2
GGD Zuid-Limburg42,1
GGD Hollands Noorden54,0
GGD Brabant-Zuidoost51,8
GGD Noord- en Oost-Gelderland53,2