Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Beweegnorm 2012

per GGD-regio, volwassenen van 55 jaar en ouder met een motorische beperking
Beweegnorm motorische beperking 55 jaar en ouder 2012, per GGD-regio
Beweegnorm 2012
GGD-regioMotorische beperking
GGD Drenthe 
GGD IJsselland38,4
GGD Twente38,7
Hulpverlening Gelderland Midden38,7
GGD Rivierenland35,1
GGD Nijmegen40,5
GGD Flevoland45,8
GG en GD Utrecht39,6
GGD Kennemerland48,8
GGD Amsterdam45,2
GGD Gooi en Vechtstreek39,0
GGD Rotterdam-Rijnmond40,2
GGD Zuid-Holland Zuid40,0
GGD Zeeland41,4
GGD Limburg-Noord41,7
Haaglanden41,8
GGD Groningen49,8
GGD Fryslân44,0
GGD Midden-Nederland41,9
GGD Zaanstreek-Waterland43,5
GGD West-Brabant42,3
GGD Hart voor Brabant44,3
GGD Hollands Midden44,8
GGD Zuid-Limburg34,9
GGD Hollands Noorden44,2
GGD Brabant-Zuidoost37,7
GGD Noord- en Oost-Gelderland42,3