Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Beweegnorm 2012

per GGD-regio, volwassenen van 19 t/m 54 jaar met een motorische beperking
Beweegnorm motorische beperking 19-54 jarigen 2012, per GGD-regio
Beweegnorm 2012
GGD-regioMotorische beperking
GGD Drenthe 
GGD IJsselland 
GGD Twente35,8
Hulpverlening Gelderland Midden36,5
GGD Rivierenland 
GGD Nijmegen34,1
GGD Flevoland 
GG en GD Utrecht 
GGD Kennemerland35,0
GGD Amsterdam25,9
GGD Gooi en Vechtstreek 
GGD Rotterdam-Rijnmond30,4
GGD Zuid-Holland Zuid38,7
GGD Zeeland34,8
GGD Limburg-Noord 
Haaglanden27,9
GGD Groningen 
GGD Fryslân 
GGD Midden-Nederland36,2
GGD Zaanstreek-Waterland43,0
GGD West-Brabant36,5
GGD Hart voor Brabant25,6
GGD Hollands Midden33,1
GGD Zuid-Limburg19,3
GGD Hollands Noorden43,3
GGD Brabant-Zuidoost37,0
GGD Noord- en Oost-Gelderland36,3