Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Beweegnorm 2012

per GGD-regio, volwassenen van 19 jaar en ouder zonder beperking of aandoening
Beweegnorm gezonde mensen 2012, per GGD-regio
Beweegnorm 2012
GGD-regioGezonde mensen
GGD Drenthe68,2
GGD IJsselland61,9
GGD Twente62,6
Hulpverlening Gelderland Midden59,5
GGD Rivierenland53,9
GGD Nijmegen63,3
GGD Flevoland56,4
GG en GD Utrecht66,4
GGD Kennemerland67,5
GGD Amsterdam66,5
GGD Gooi en Vechtstreek65,4
GGD Rotterdam-Rijnmond58,5
GGD Zuid-Holland Zuid55,0
GGD Zeeland63,2
GGD Limburg-Noord60,5
Haaglanden62,3
GGD Groningen64,5
GGD Fryslân63,0
GGD Midden-Nederland60,3
GGD Zaanstreek-Waterland62,5
GGD West-Brabant59,7
GGD Hart voor Brabant59,0
GGD Hollands Midden61,4
GGD Zuid-Limburg53,4
GGD Hollands Noorden65,6
GGD Brabant-Zuidoost60,3
GGD Noord- en Oost-Gelderland63,6