Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Levensverwachting vrouwen bij geboorte 2011-2014

per GGD-regio
Levensverwachting bij geboorte vrouwen 2011-2014 significantie
Levensverwachting vrouwen bij geboorte 2011-2014
GGD-regioVrouwen
GGD Amsterdam82,60
GGD Brabant-Zuidoost83,40
GGD Drenthe82,80
GGD Flevoland83,10
GGD Fryslân83,10
GGD Gelderland-Midden82,90
GGD Gelderland-Zuid82,80
GGD Gooi en Vechtstreek83,10
GGD Groningen82,10
GGD Haaglanden83,30
GGD Hart voor Brabant83,00
GGD Hollands Midden83,60
GGD Hollands Noorden83,40
GGD IJsselland83,40
GGD Kennemerland83,10
GGD Limburg-Noord83,50
GGD Noord- en Oost-Gelderland83,40
GGD regio Utrecht83,50
GGD Rotterdam-Rijnmond82,80
GGD Twente82,60
GGD West-Brabant82,80
GGD Zaanstreek-Waterland83,30
GGD Zeeland84,00
GGD Zuid-Holland Zuid83,50
GGD Zuid-Limburg82,30

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek, gegevens bewerkt door RIVM