Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Levensverwachting mannen bij geboorte 2011-2014

per GGD-regio
Levensverwachting mannen bij geboorte per GGD-regio 2011-2014 significantie
Levensverwachting mannen bij geboorte 2011-2014
GGD-regioMannen
GGD Amsterdam78,80
GGD Brabant-Zuidoost79,70
GGD Drenthe79,30
GGD Flevoland79,50
GGD Fryslân78,90
GGD Gelderland-Midden79,40
GGD Gelderland-Zuid79,20
GGD Gooi en Vechtstreek80,00
GGD Groningen78,20
GGD Haaglanden79,60
GGD Hart voor Brabant79,60
GGD Hollands Midden80,30
GGD Hollands Noorden80,00
GGD IJsselland79,80
GGD Kennemerland79,60
GGD Limburg-Noord79,50
GGD Noord- en Oost-Gelderland79,60
GGD regio Utrecht80,00
GGD Rotterdam-Rijnmond78,90
GGD Twente78,80
GGD West-Brabant79,30
GGD Zaanstreek-Waterland80,00
GGD Zeeland79,80
GGD Zuid-Holland Zuid80,10
GGD Zuid-Limburg78,70

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek, gegevens bewerkt door RIVM