Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Levensverwachting bij geboorte 2011-2014

per GGD-regio
Levensverwachting bij geboorte per GGD-regio 2011-2014 significantie
Levensverwachting bij geboorte 2011-2014
GGD-regioTotaal
GGD Amsterdam80,80
GGD Brabant-Zuidoost81,60
GGD Drenthe81,10
GGD Flevoland81,40
GGD Fryslân81,10
GGD Gelderland-Midden81,20
GGD Gelderland-Zuid81,10
GGD Gooi en Vechtstreek81,70
GGD Groningen80,20
GGD Haaglanden81,50
GGD Hart voor Brabant81,40
GGD Hollands Midden82,00
GGD Hollands Noorden81,80
GGD IJsselland81,60
GGD Kennemerland81,50
GGD Limburg-Noord81,60
GGD Noord- en Oost-Gelderland81,60
GGD regio Utrecht81,80
GGD Rotterdam-Rijnmond81,00
GGD Twente80,80
GGD West-Brabant81,10
GGD Zaanstreek-Waterland81,70
GGD Zeeland82,00
GGD Zuid-Holland Zuid81,90
GGD Zuid-Limburg80,60

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek, gegevens bewerkt door RIVM