Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Contact met huisartsenpost naar ICPC-code en urgentieklasse

Top-5 van klachten en aandoeningen (ICPC-codes) die reden zijn om contact te hebben met de huisartsenpost, naar urgentieklasse; percentage contacten per urgentieklasse (2013)

Urgentie ICPC-code Omschrijving Percentage
U0 A96 Dood/overlijden 42,4
  K75 Acuut myocardinfarct 9,5
  K84 Andere hartziekte(n) 8,1
  A06 Flauwvallen/syncope 5,7
  K01 Pijn toegeschreven aan hart 3,8
U1 K01 Pijn toegeschreven aan hart 21,2
  L04 Borstkas symptomen/klachten 8,2
  K02 Druk/beklemming toegeschreven aan hart 6,6
  K74 Angina pectoris 5
  R02 Dyspnoe/benauwdheid toegeschreven aan luchtwegen 4,9
U2 D06 Andere gelokaliseerde buikpijn 5,6
  L04 Borstkas symptomen/klachten 3,4
  R02 Dyspnoe/benauwdheid toegeschreven aan luchtwegen 3,3
  D01 Gegeneraliseerde buikpijn/buikkrampen 3,2
  A03 Koorts 2,8
U3 S18 Scheurwond/snijwond 6,2
  R74 Acute infectie bovenste luchtwegen 3,8
  A03 Koorts 2,9
  D06 Andere gelokaliseerde buikpijn 2,9
  U71 Cystitis/urineweginfectie 2,6
U4 U71 Cystitis/urineweginfectie 6,3
  S18 Scheurwond/snijwond 3
  R74 Acute infectie bovenste luchtwegen 2,5
  H71 Otitis media acuta/myringitis 2,3
  A03 Koorts 1,8
U5 U71 Cystitis/urineweginfectie 12,8
  S18 Scheurwond/snijwond 12,6
  A03 Koorts 10,7
  R74 Acute infectie bovenste luchtwegen 9,1
  D06 Andere gelokaliseerde buikpijn 8,2

Bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn