Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Berekening verloren levensjaren

Berekening verloren levensjaren

Verloren levensjaren is sterfte maal resterende levenverwachting

Voor de berekening van verloren levensjaren wordt het aantal doden in een leeftijdsklasse vermenigvuldigd met de resterende levensverwachting op de leeftijd midden in die klasse. Bij de berekeningen wordt dus verondersteld dat binnen een leeftijdsklasse de sterfte gemiddeld precies in het midden optreedt. Bij het berekenen van het aantal verloren levensjaren ten gevolge van een ziekte worden alleen de sterfgevallen meegenomen die primair aan de ziekte worden toegeschreven (onderliggende doodsoorzaak).

 

Meer informatie

Resterende levensverwachting in 2011

Resterende levensverwachting (in jaren) in 2011, naar leeftijd en geslacht

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

0

78,97

82,59

1-4

76,54

80,14

5-9

72,07

75,66

10-14

67,11

70,68

15-19

62,17

65,71

20-24

57,29

60,77

25-29

52,40

55,83

30-34

47,52

50,91

35-39

42,66

46,02

40-44

37,86

41,18

45-49

33,12

36,43

50-54

28,53

31,81

55-59

24,12

27,34

60-64

19,91

22,99

65-69

15,97

18,83

70-74

12,34

14,84

75-79

9,15

11,18

80-84

6,59

7,97

85+

4,14

4,56

 

Bron: CBS StatLine, gegevens bewerkt door het RIVM

Levensverwachting bij geboorte bijna 79 jaar voor jongens en ruim 82 jaar voor meisjes

De resterende levensverwachting bij geboorte (op 0 jaar) was in 2011 voor jongens bijna 79 jaar en voor meisjes ruim 82 jaar. In nevenstaande tabel is de resterende levensverwachting in 2011 voor het midden van iedere leeftijdsklasse weergegeven. Voor de leeftijdsklasse 85 jaar en ouder is de resterende levensverwachting geschat door het gemiddelde te nemen van de resterende levensverwachting over alle sterfgevallen in de leeftijd van 85 jaar en ouder.

Resterende levensverwachting in 2015

Resterende levensverwachting (in jaren) in 2015, naar leeftijd en geslacht

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

0

79,48

82,85

1-4

77,05

80,40

5-9

72,58

75,92

10-14

67,60

70,95

15-19

62,65

65,99

20-14

57,74

61,03

25-29

52,87

56,08

30-34

47,99

51,15

35-39

43,13

46,25

40-44

38,31

41,38

45-49

33,56

36,59

50-54

28,94

31,91

55-59

24,48

27,39

60-64

20,26

23,05

65-69

16,29

18,87

70-74

12,65

14,90

75-79

9,35

11,14

80-84

6,59

7,89

85-89

4,50

5,29

90-94

2,96

3,46

95+

2,33

2,58

  Bron: CBS StatLine, gegevens bewerkt door het RIVM

Levensverwachting bij geboorte ruim 79 jaar voor jongens en bijna 83 jaar voor meisjes

De resterende levensverwachting bij geboorte (op 0 jaar) was in 2015 voor jongens ruim 79 jaar en voor meisjes bijna 83 jaar. In nevenstaande tabel is de resterende levensverwachting in 2015 voor het midden van iedere leeftijdsklasse weergegeven. Voor de leeftijdsklasse 95  jaar en ouder is de resterende levensverwachting geschat door het gemiddelde te nemen van de resterende levensverwachting over alle sterfgevallen in de leeftijd van 95 jaar en ouder.