Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Berekening verloren levensjaren

Berekening verloren levensjaren

Verloren levensjaren is sterfte maal resterende levenverwachting

Voor de berekening van verloren levensjaren wordt het aantal doden in een leeftijdsklasse vermenigvuldigd met de resterende levensverwachting op de leeftijd midden in die klasse. Bij de berekeningen wordt dus verondersteld dat binnen een leeftijdsklasse de sterfte gemiddeld precies in het midden optreedt. Bij het berekenen van het aantal verloren levensjaren ten gevolge van een ziekte worden alleen de sterfgevallen meegenomen die primair aan de ziekte worden toegeschreven (onderliggende doodsoorzaak).

 

Meer informatie

Datum publicatie

16-03-2021